Kiedy przyznawana jest opieka naprzemienna?

Rozstanie, będące konsekwencją rozwodu, pociąga za sobą liczne zmiany, m.in. w formie opieki nad dzieckiem. W tym przypadku konieczne jest porozumienie małżonków o sposobie wykonywania przez nich władzy rodzicielskiej. Zwykle sąd powierza jej sprawowanie jednemu z rodziców, ale oraz częściej stosowanym rozwiązaniem jest opieka naprzemienna. Czym ona jest i jakie są jej plusy i minusy?

 

Czym jest opieka naprzemienna?

 

Opieka naprzemienna to system zakładający wspólną opiekę nad dzieckiem, w którym np. dwa tygodnie mieszka ono z matką, a dwa z ojcem. Polskie prawo nie definiuje jednoznacznie takiego rozwiązania. Może ono zostać wprowadzony zarówno w przypadku obopólnej zgody małżonków co do jego wdrożenia, jak i w sytuacji, gdy do porozumienia nie dojdzie. Dzieje się tak za sprawą uwzględnienia prawa dziecka do bycia wychowywanym przez oboje rodziców – chodzi zwłaszcza o sytuację, gdy więź dziecka z każdym z rodziców jest równie silna, a ograniczenie kontaktów z jednym z nich mogłoby mieć negatywne skutki dla jego rozwoju.

 

Opieka naprzemienna – plusy

 

Najważniejszym z nich jest zapewnienie dziecku stałego kontaktu z każdym z rodziców, co może mu pomóc przejść przez trudną sytuację, jaką jest rozwód. Kolejnym faktem jest zachowanie przez oboje rodziców pełni praw rodzicielskich – nie są ograniczone kontakty z dzieckiem, co ma dobry wpływ na jego stan psychiczny.

Dziecko nie czuje konfliktu lojalności, jaki pojawia się w przypadku mieszkania tylko z jednym rodzicem – zyskuje ono poczucie prawa do rozwoju więzi z obojgiem rodziców, co przekłada się na ich lepsze samopoczucie i wyższą samoocenę w późniejszych latach życia.

Dziecko poddane opiece naprzemiennej nie jest już narażone na wysłuchiwanie kłótni rodziców. Pomaga mu to odzyskać spokój i równowagę, a obserwowanie rodziców starających się kontrolować swoją złość podczas przekazywania dziecka wpływa pozytywnie na naukę kontroli własnych uczuć.

Opieka naprzemienna – minusy

 

Minusy dotyczące takiego rozwiązania wynikają najczęściej z małej wciąż jeszcze popularności opieki naprzemiennej w Polsce, braku wyraźnych regulacji prawnych, a przede wszystkim tego, że na ogół jesteśmy przyzwyczajeni do innych rozwiązań. 

Największym minusem dla wielu jest ciągłe przemieszczanie się z dzieckiem. Wiele osób twierdzi, że przewożenie malucha z miejsca na miejsce jedynie mu zaszkodzi, lecz może się okazać to nieprawdą. Zachowanie stałej więzi z rodzicami jest na ogół ważniejsze dla dziecka niż zachowanie stałego miejsca zamieszkania. Sytuacja na początku jest oczywiście trudna, lecz na przestrzeni czasu dyskomfort powinien zanikać.

Rodzice obawiają się, że w przypadku opieki naprzemiennej ich więź z dzieckiem osłabnie. Niejednokrotnie jest wręcz przeciwnie – tymczasowe rozstania są już od dawna zalecane dla par, by umocnić uczucie obojga i pozwolić im za sobą zatęsknić – działa to również w przypadku relacji rodzic – dziecko. Nie mając pociechy przy sobie przez cały czas, rodzic ma szansę uregulować własne sprawy i zająć się sobą po to, by móc później zaopiekować się dzieckiem z większym skupieniem uwagi właśnie na nim. 

Jak opieka naprzemienna wpływa na obowiązek alimentacyjny?Czy jeśli rodzice we dwoje zajmują się dzieckiem, to wówczas zachodzi obowiązek płacenia alimentów? Wbrew pozorom, tak. Dotyczy to sytuacji, w której jedno z rodziców zarabia znacznie mniej niż to drugie, co wiązałoby się z obniżeniem standardów życiowych dziecka w czasie pobytu u mniej zamożnego rodzica.

Chodzi tutaj o zapewnienie, że rodzic będzie miał środki na pokrycie wszystkich niezbędnych wydatków związanych z opieką nad dzieckiem (wyżywienie, leczenie, wydatki na szkołę itd.). Oczywiście brany pod uwagę jest tutaj również fakt, że rodzic, na którego nałożono obowiązek płacenia alimentów, ponosi również bieżące koszty związane z utrzymaniem dziecka.


Opieka naprzemienna – czy warto zdecydować się na takie rozwiązanie?iW Polsce wielu sędziów wciąż podchodzi do takiej metody sprawowania pieczy nad dzieckiem z rezerwą. Jest ona jednak bezzasadna. Coraz częściej pojawiają się badania i opinie potwierdzające, że zachowanie jednakowej relacji z obojgiem rodziców znacznie lepiej przekłada się na prawidłowy rozwój dziecka.

Jeśli chcesz uzyskać pomoc prawną we Wrocławiu w kontekście sprawowania opieki naprzemiennej – skorzystaj z pomocy naszych adwokatów, specjalizujących się m.in. w sprawach rodzinnych.

Comments are closed.