Prawo łowieckie

Prawo łowieckie to niezwykle rozbudowana dziedzina prawa, której zawiłości mogą doprowadzić do poważnych konsekwencji prawnych, a także finansowych. Dlatego w przypadku problemów związanych z poszczególnymi elementami prawa łowieckiego, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej, oferowanej przez Kancelarię Adwokacką Wojciech Krzysztoporski.


Prawo łowieckie – czego dotyczy?Prawo łowieckie to dział prawa administracyjnego, a zatem dotyczy wszystkich norm regulujących organizację, a także zachowanie osób fizycznych oraz organizacji związanych bezpośrednio z łowiectwem. Dodatkowo wszystkie przepisy prawa łowieckiego zostały dokładnie uregulowane w ustawie o prawie łowieckim z 13 października 1995 roku. W ustawie zostały ujęte wszystkie kwestie związane przede wszystkim z:
pojęciami łowieckimi, w tym również gospodarki łowieckiej, celem łowiectwa oraz kwestiami własnościowymi lasów i zwierzyny,
obowiązkami obwodów łowieckich oraz związków łowieckich – w tym zasady opracowywania planów hodowlanych i inwentaryzacji zwierzyny,
zasadami wyznaczania obwodów łowieckich, a także przepisami dotyczącymi przynależności do kół łowieckich,
ochroną zwierząt i przyrody, a także gospodarowania ich zasobami zgodnie z przyjętymi zasadami ekologicznymi oraz racjonalnej gospodarki leśnej,
dzierżawy oraz przejęcia terenu przez obwody łowieckie,
szeroko rozumianych zasad polowania oraz postępowania myśliwych.

Oferujemy udzielanie pomocy prawnej we Wrocławiu

Pomoc prawna w zakresie prawa łowieckiego

Nasza kancelaria oferuje usługi prawne oraz działania opierające się na ustawie o prawie łowieckim. Podejmowane przez nas kroki pozwalają na profesjonalne wsparcie we wszystkich kwestiach związanych z łowiectwem. Zajmujemy się przede wszystkim dbaniem o interes naszych Klientów, zarówno myśliwych, jak i Kół Łowieckich, poprzez analizę sprawy, reprezentację w sądzie, a także negocjacji. Służymy radą na każdym etapie postępowania – niezależnie od tego, czy dotyczy uzyskania odszkodowania, przywrócenia członkostwa do Koła Łowieckiego czy kwestii związanych z dzierżawą ziemi.

Świadczymy usługi prawne dla myśliwych, a także lokalnych Kół Łowieckich. Zachęcamy do zasięgnięcia opinii oraz porady prawnej osoby, które posiadają problemy związane z odwołaniem się od zawieszenia lub wyrzucenia z koła łowieckiego w wyniku popełnienia przewinienia łowieckiego. Pomagamy również w sprawach związanych z członkostwem w Polskim Związku Łowieckim – specjalizujemy się w przygotowywaniu wniosków kandydatów do wstąpienia do PZŁ.
Nasi prawnicy zajmują się również kwestiami związanymi z uprawnieniami do posiadania broni palnej, także w momencie chwilowej utraty czy zawieszenia pozwolenia. Dodatkowo w ramach pomocy prawnej zajmujemy się przygotowywaniem wniosków o dzierżawę i ochronę dóbr osobistych – zgodnych z zapisami nowelizacji ustawy o prawie łowieckim ze stycznia 2020 roku.
W ramach świadczonych usług nasza kancelaria podejmuje się kompleksowej obsługi prawnej Kół Łowieckich – w tym sporządzania dokumentacji, prowadzenia Walnych Zgromadzeń oraz przeprowadzania audytów.