Prawo wykroczeń

Według dostępnych ogólnie informacji wykroczenie jest określane jako czyn społecznie szkodliwy, nawet jeśli jego szkodliwość jest znikoma, i podlega karze. W zależności od wykroczenia sprawca podlega karze aresztu, grzywny, której wysokość mieści się w przedziale od 20 zł do 5 tys., lub nagany. Możliwe jest również ograniczenie wolności. Odpowiedzialność za wykroczenia może ponieść każdy, kto ukończył 17 lat. W określonych przypadkach karze podlega również pomoc lub podżeganie do popełnienia wykroczenia.

Czym różni się wykroczenie od przestępstwa?Sprawy związane z wykroczeniami reguluje kodeks wykroczeń, zaś w przypadku przestępstw mamy do czynienia z kodeksem karnym. Wykroczenie może być popełnione celowo lub nieumyślnie, z kolei przestępstwo cechuje się pełną celowością działań. Wykroczenie jest czynem o dużo mniejszej szkodliwości społecznej, co przekłada się również na dużo mniejszy wymiar kary. Procedury orzekania w przypadku przestępstwa i wykroczenia różnią się nieco. W przypadku pierwszej instancji wykroczeniami zajmują się sądy rejonowe, a w przypadku przestępstw zajmują się tym zarówno sądy rejonowe, jak i okręgowe. Nie zawsze o klasyfikacji czynu decyduje jego charakter, czasem znaczenie ma wielkość poniesionej straty.

Kodeks wykroczeń jest ustawą uchwaloną przez sejm jeszcze w czasach PRL, określa zasady odpowiedzialności za wykroczenia, w tym katalog przewidzianych wykroczeń oraz przewidywanych za nie kar.

Jakie wykroczenia najczęściej popełniają Polacy?Niestety, liczba wykroczeń w Polsce nadal jest dość duża. Najczęstsze grzechy to:

jazda po użyciu alkoholu (od 0,2‰ do 0,5‰) lub środków podobnie działających,
brawurowe manewry na drodze,
rozmowa przez komórkę podczas jazdy,
niestosowanie się do znaków,
niezapinanie pasów.

Obok niebezpiecznych zachowań za kierownicą, mamy na koncie także nagminne zaśmiecanie i akty wandalizmu.

Kiedy następuje przedawnienia wykroczenia?Wykroczenie podlega przedawnieniu po upływie roku, chyba że w tym czasie zostało wszczęte postępowanie. Jeśli doszło do postępowania, do przedawnienia dochodzi po upływie dwóch lat od tego czasu. Oznacza to, że jeśli wszczęto postępowanie, wykroczenie może przedawnić się dopiero po trzech latach. Może też dojść do sytuacji, kiedy to przedawnienie następuje w czasie trwania postępowania. W tym czasie zostaje ono umorzone, co oznacza, że sprawca pozostaje bez kary. Przedawnienie jest dla sprawcy bardzo korzystne, gdyż jeśli do niego dojdzie, nie może być on już w żaden sposób ukarany za popełniony czyn.

Poszukujesz pomocy w zakresie wykroczeń? Wykwalifikowani prawnicy z Kancelarii Adwokackiej Wojciech Krzysztoporski udzielą Ci fachowej porady, jak i wesprą Cię przez cały proces. Postępowania w zakresie wykroczeń mogą wydawać się proste, jednak często tak nie jest, zwłaszcza w przypadku niesłusznego oskarżenia. Oferujemy wówczas swoje usługi na każdym etapie procesu.