Kancelaria Adwokacka

Wojciech Krzysztoporski

– Wrocław

Skuteczni specjaliści w prawie karnym i rodzinnym


Działalność Kancelarii zapoczątkował w 1992 roku adwokat Wojciech Krzysztoporski. Do roku 2001 siedziba Kancelarii znajdowała się przy ul. Sądowej 4 we Wrocławiu, a następnie przy ul. Odrzańskiej 24-29/11 we Wrocławiu, gdzie mieści się do dnia dzisiejszego.

W 2003 roku do współpracy dołączył adwokat Wojciech Błażej Krzysztoporski syn, kontynuując rodzinną tradycję. W 2015 roku do zespołu przystąpiła adwokat Justyna Łabentowicz.

Działamy wspólnie w ramach indywidualnych kancelarii adwokackich. W naszej pracy dzielimy się z Państwem zdobytą wiedzą i doświadczeniem. Podejmujemy się spraw trudnych i odbiegających od szablonu. Każdy prawnik z naszego zespołu posiada gruntowne wykształcenie, a współpraca kilkorga adwokatów oraz wspierającego ich zespołu aplikantów sprawia, że możemy zaoferować Klientowi wysoki standard usług.

Uważamy, że dla pełnego wykonywania zawodu adwokata, jeden z naszych podstawowych obowiązków, a zarazem fundamentów Adwokatury, stanowi obrona w sprawach karnych.

Adwokat Wojciech Krzysztoporski od lat reprezentuje klientów w procesach karnych, w tym w sprawach związanych z wypadkami drogowymi, w sprawach o narkotyki, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu.

Prawo karne, jako gałąź wymagająca szerokiej wiedzy, wielu lat doświadczenia, ale także znajomości ludzkiej psychiki i zachowań, zajmuje miejsce szczególne wśród naszych zainteresowań. Skomplikowana i jednocześnie delikatna materia spraw karnych powoduje, że dobry adwokat winien działać szybko, ale i rozważnie, zapewniając Klientom odpowiednie rozwiązania i bezpieczeństwo prawne.

Od wielu lat współdziałamy ze środowiskiem prawników akademickich, dzięki czemu skutecznie przekładamy teorię prawa na jej wykorzystanie w praktyce.

Posługujemy się językiem angielskim, co umożliwia nam świadczenie pomocy prawnej także na rzecz obcokrajowców.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Placuit in omnibus rebus praecipuam esse iustitiae aequitatisque quam stricti iuris rationem.

We wszystkich sprawach powinna mieć pierwszeństwo zasada sprawiedliwości i słuszności nad zasadą ścisłego prawa.

Adwokaci

Radca prawny Wojciech Krzysztoporski WrocławRadca prawny Wojciech Krzysztoporski Wrocław
Prawnik Wojciech B. KrzysztoporskiPrawnik Wojciech B. Krzysztoporski
Aplikant adwokacki Mateusz KrólikiewiczAplikant adwokacki Mateusz Królikiewicz
Prawnik Justyna ŁabentowiczPrawnik Justyna Łabentowicz
Aplikant adwokacki Mateusz KrólikiewiczAplikant adwokacki Mateusz Królikiewicz
Aplikant adwokacki Mateusz KrólikiewiczAplikant adwokacki Mateusz Królikiewicz

Adwokaci współpracujący

Aplikant adwokacki Katarzyna ChmielewskaAplikant adwokacki Katarzyna Chmielewska
Aplikant adwokacki Adam HenclewskiAplikant adwokacki Adam Henclewski

Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac protestatem.

Znajomość praw polega nie na pamiętaniu ich dosłownie, ale na umiejętności stosowania ich sensu.

Zakres usługUBEZPIECZENIA, ODSZKODOWANIA,
BŁĄD MEDYCZNY


PRAWO CYWILNE
PRAWO WYKROCZEŃ
PRAWO WYKONAWCZE
POSTĘPOWANIE W SPRAWACH
NIELETNICH


WINDYKACJA NALEŻNOŚCI
PRAWO HANDLOWE
PRAWO ADMINISTRACYJNE
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ
SPOŁECZNYCH

PRAWO AUTORSKIE I WŁASNOŚCI
PRZEMYSŁOWEJ
PRAWO ŁOWIECKIE
SPRAWY LUSTRACYJNE
SPADKI

Nemo enim in persequendo deteriorem causam, sed meliorem facit.

Dochodzenie sprawy przed sądem nie może pogorszyć, lecz jedynie polepszyć sytuację powoda.

Wynagrodzenie

Każda sprawa jest inna, dlatego zakres usług i ich cena są każdorazowo ustalane podczas pierwszego spotkania z Klientem. Kancelaria podejmuje się jednorazowych zleceń i stałej obsługi prawnej. Honorarium reguluje umowa z Klientem, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze z dnia z dnia 26 maja 1982 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188).

W sprawach cywilnych za podstawę do ustalenia wynagrodzenia staramy się przyjmować stawki minimalne wskazane w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie. Ich wysokość za postępowanie przed sądem pierwszej instancji zależy od wartości przedmiotu sprawy:

– do 500 zł - 90 zł;
– powyżej 500 zł do 1.500 zł - 270 zł;
– powyżej 1.500 zł do 5.000 zł - 900 zł;
– powyżej 5.000 zł do 10.000 zł - 1.800 zł;
– powyżej 10.000 zł do 50.000 zł - 3.600 zł;
– powyżej 50.000 zł do 200.000 zł - 5.400 zł;
– powyżej 200.000 zł do 2.000.000 zł - 10.800 zł;
– powyżej 2.000.000 zł do 5.000.000 zł - 15.000 zł;
– powyżej 5.000.000 zł - 25.000 zł.

Do podanego wyżej wynagrodzenia należy doliczyć podatek od towarów i usług w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami, obecnie 23%.

W sprawach karnych oraz z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego stawkę ustalamy w zależności od stopnia skomplikowania sprawy, przewidywanego czasu jej trwania oraz spodziewanego nakładu pracy adwokata.

Wynagrodzenie płatne jest z góry. Klientom w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej możemy zaproponować płatność w ratach.

In criminalibus probationes debent esse luce clariores.

W sprawach karnych dowody powinny być jaśniejsze od światła.

Kariera

Kancelaria poszukuje aplikantów adwokackich do stałej współpracy.

Osoby zainteresowane, prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych (CV wraz ze zdjęciem oraz oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji) drogą elektroniczną lub tradycyjnie w siedzibie Kancelarii.


Kancelaria Adwokacka Wojciech Krzysztoporski