Kancelaria Adwokacka

Wojciech Krzysztoporski

– Wrocław

Skuteczni specjaliści w prawie karnym i rodzinnym


Działalność Kancelarii zapoczątkował w 1992 roku adwokat Wojciech Krzysztoporski. Do roku 2001 siedziba Kancelarii znajdowała się przy ul. Sądowej 4 we Wrocławiu, a następnie przy ul. Odrzańskiej 24-29/11 we Wrocławiu, gdzie mieści się do dnia dzisiejszego.

W 2003 roku do współpracy dołączył adwokat Wojciech Błażej Krzysztoporski syn, kontynuując rodzinną tradycję. W 2020 roku do zespołu przystąpiła adwokat Maria Krzysztoporska.

Działamy wspólnie w ramach indywidualnych kancelarii adwokackich. W naszej pracy dzielimy się z Państwem zdobytą wiedzą i doświadczeniem. Podejmujemy się spraw trudnych i odbiegających od szablonu. Do naszego zespołu zapraszamy najlepszych adwokatów z Wrocławia, posiadających gruntowne wykształcenie. Współpraca kilkorga prawników oraz wspierającego ich zespołu aplikantów sprawia, że możemy zaoferować Klientowi wysoki standard usług.

Uważamy, że dla pełnego wykonywania zawodu adwokata, jeden z naszych podstawowych obowiązków, a zarazem fundamentów Adwokatury, stanowi obrona w sprawach karnych.

Adwokat Wojciech Krzysztoporski od lat reprezentuje klientów w procesach karnych, w tym w sprawach związanych z wypadkami drogowymi, w sprawach o narkotyki, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu.

Prawo karne, jako gałąź wymagająca szerokiej wiedzy, wielu lat doświadczenia, ale także znajomości ludzkiej psychiki i zachowań, zajmuje miejsce szczególne wśród naszych zainteresowań. Skomplikowana i jednocześnie delikatna materia spraw karnych powoduje, że dobry adwokat winien działać szybko, ale i rozważnie, zapewniając Klientom odpowiednie rozwiązania i bezpieczeństwo prawne.

Od wielu lat współdziałamy ze środowiskiem prawników akademickich, dzięki czemu skutecznie przekładamy teorię prawa na jej wykorzystanie w praktyce.

Posługujemy się językiem angielskim, co umożliwia nam świadczenie pomocy prawnej także na rzecz obcokrajowców.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Placuit in omnibus rebus praecipuam esse iustitiae aequitatisque quam stricti iuris rationem.

We wszystkich sprawach powinna mieć pierwszeństwo zasada sprawiedliwości i słuszności nad zasadą ścisłego prawa.

Adwokaci

Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac protestatem.

Znajomość praw polega nie na pamiętaniu ich dosłownie, ale na umiejętności stosowania ich sensu.

Nemo enim in persequendo deteriorem causam, sed meliorem facit.

Dochodzenie sprawy przed sądem nie może pogorszyć, lecz jedynie polepszyć sytuację powoda.

Wynagrodzenie

Każda sprawa jest inna, dlatego zakres usług i ich cena są każdorazowo ustalane podczas pierwszego spotkania z Klientem. Kancelaria podejmuje się jednorazowych zleceń i stałej obsługi prawnej. Honorarium reguluje umowa z Klientem, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze z dnia z dnia 26 maja 1982 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188).

Stawkę ustalamy w zależności od stopnia skomplikowania sprawy, przewidywanego czasu jej trwania oraz spodziewanego nakładu pracy adwokata.

Wynagrodzenie płatne jest z góry. Klientom w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej możemy zaproponować płatność w ratach.

In criminalibus probationes debent esse luce clariores.

W sprawach karnych dowody powinny być jaśniejsze od światła.

Kariera

Kancelaria poszukuje aplikantów adwokackich z Wrocławia do stałej współpracy.

Osoby zainteresowane pracą jako aplikant adwokacki w Kancelarii Wojciech Krzysztoporski we Wrocławiu, prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych (CV wraz ze zdjęciem oraz oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji) drogą elektroniczną lub tradycyjnie w siedzibie Kancelarii.


Adwokaci z Wrocławia

Lokalizacja

Odrzańska 24-29/11
50-114 Wrocław

Kontakt

(+71) 343 27 63
(+71) 343 34 00
(+48) 508 095 417
kancelaria@krzysztoporski.com
www.krzysztoporski.com

Dane

NIP: 897-002-83-39
REGON: 930258336

  Klauzula informacyjna dla Klienta Kancelarii Adwokackiej adw. Wojciech Krzysztoporski z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Odrzańskiej 24-29/11, 50-114 Wrocław:
  1. adw. Wojciech Krzysztoporski otrzymał od Państwa informacje stanowiące dane osobowe. Będzie z nich korzystał wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności zawodowych podejmowanych na Państwa życzenie. Będzie ich również używał w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami (np. pobranie opłat sądowych).
  2.Działania Adwokata podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na niego obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g, f oraz j Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 - RODO).
  3.Szczegółowy zakres obowiązków Adwokata definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawa Prawo o Adwokaturze.
  4.Adwokat przekazywał będzie Państwa dane osobowe organom publicznym (np. sądom i organom skarbowym) w zakresie realizacji obowiązków prawnych.
  5.Adwokat ma obowiązek prawny przechowywania Państwa danych osobowych przez okres 10 lat od momentu zakończenia czynności, w związku z którą otrzymał te dane.
  6.Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Adwokata w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. Oznacza to, że mają Państwo obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) wykonania czynności adwokackich. Odmowa przekazania tych informacji Adwokatowi uniemożliwia przeprowadzenie czynności adwokackich.
  7.Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przez przepisy ustawy – Prawo o adwokaturze.
  8.Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z działaniami Adwokata, które dotyczą informacji będących Państwa danymi osobowymi mogą Państwo przesłać je na adres poczty kancelaria@krzysztoporski.com
  9.Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z działaniami Adwokata, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.