Kancelaria Adwokacka

Wojciech Krzysztoporski

– Wrocław

Skuteczni specjaliści w prawie karnym i rodzinnym


Działalność Kancelarii zapoczątkował w 1992 roku adwokat Wojciech Krzysztoporski. Do roku 2001 siedziba Kancelarii znajdowała się przy ul. Sądowej 4 we Wrocławiu, a następnie przy ul. Odrzańskiej 24-29/11 we Wrocławiu, gdzie mieści się do dnia dzisiejszego.

W 2003 roku do współpracy dołączył adwokat Wojciech Błażej Krzysztoporski syn, kontynuując rodzinną tradycję. W 2020 roku do zespołu przystąpiła adwokat Maria Krzysztoporska.

Działamy wspólnie w ramach indywidualnych kancelarii adwokackich. W naszej pracy dzielimy się z Państwem zdobytą wiedzą i doświadczeniem. Podejmujemy się spraw trudnych i odbiegających od szablonu. Do naszego zespołu zapraszamy najlepszych adwokatów z Wrocławia, posiadających gruntowne wykształcenie. Współpraca kilkorga prawników oraz wspierającego ich zespołu aplikantów sprawia, że możemy zaoferować Klientowi wysoki standard usług.

Uważamy, że dla pełnego wykonywania zawodu adwokata, jeden z naszych podstawowych obowiązków, a zarazem fundamentów Adwokatury, stanowi obrona w sprawach karnych.

Adwokat Wojciech Krzysztoporski od lat reprezentuje klientów w procesach karnych, w tym w sprawach związanych z wypadkami drogowymi, w sprawach o narkotyki, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu.

Prawo karne, jako gałąź wymagająca szerokiej wiedzy, wielu lat doświadczenia, ale także znajomości ludzkiej psychiki i zachowań, zajmuje miejsce szczególne wśród naszych zainteresowań. Skomplikowana i jednocześnie delikatna materia spraw karnych powoduje, że dobry adwokat winien działać szybko, ale i rozważnie, zapewniając Klientom odpowiednie rozwiązania i bezpieczeństwo prawne.

Od wielu lat współdziałamy ze środowiskiem prawników akademickich, dzięki czemu skutecznie przekładamy teorię prawa na jej wykorzystanie w praktyce.

Posługujemy się językiem angielskim, co umożliwia nam świadczenie pomocy prawnej także na rzecz obcokrajowców.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Placuit in omnibus rebus praecipuam esse iustitiae aequitatisque quam stricti iuris rationem.

We wszystkich sprawach powinna mieć pierwszeństwo zasada sprawiedliwości i słuszności nad zasadą ścisłego prawa.

Adwokaci

Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac protestatem.

Znajomość praw polega nie na pamiętaniu ich dosłownie, ale na umiejętności stosowania ich sensu.

Zakres usługUBEZPIECZENIA, ODSZKODOWANIA,
BŁĄD MEDYCZNY

PRAWO HANDLOWE


PRAWO ADMINISTRACYJNE

PRAWO AUTORSKIE I WŁASNOŚCI
PRZEMYSŁOWEJ

PRAWO ŁOWIECKIE

SPRAWY LUSTRACYJNE

Nemo enim in persequendo deteriorem causam, sed meliorem facit.

Dochodzenie sprawy przed sądem nie może pogorszyć, lecz jedynie polepszyć sytuację powoda.

Wynagrodzenie

Każda sprawa jest inna, dlatego zakres usług i ich cena są każdorazowo ustalane podczas pierwszego spotkania z Klientem. Kancelaria podejmuje się jednorazowych zleceń i stałej obsługi prawnej. Honorarium reguluje umowa z Klientem, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze z dnia z dnia 26 maja 1982 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188).

Stawkę ustalamy w zależności od stopnia skomplikowania sprawy, przewidywanego czasu jej trwania oraz spodziewanego nakładu pracy adwokata.

Wynagrodzenie płatne jest z góry. Klientom w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej możemy zaproponować płatność w ratach.

In criminalibus probationes debent esse luce clariores.

W sprawach karnych dowody powinny być jaśniejsze od światła.

Kariera

Kancelaria poszukuje aplikantów adwokackich z Wrocławia do stałej współpracy.

Osoby zainteresowane pracą jako aplikant adwokacki w Kancelarii Wojciech Krzysztoporski we Wrocławiu, prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych (CV wraz ze zdjęciem oraz oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji) drogą elektroniczną lub tradycyjnie w siedzibie Kancelarii.


Adwokaci z Wrocławia

Lokalizacja

Odrzańska 24-29/11
50-114 Wrocław

Kontakt

(+71) 343 27 63
(+71) 343 34 00
(+48) 508 095 417
kancelaria@krzysztoporski.com
www.krzysztoporski.com

Dane

NIP: 897-002-83-39
REGON: 930258336