Postępowanie spadkowe

Prawo spadkowe oraz wszystkie kwestie związane z dziedziczeniem majątku są dla wielu osób obszarem, którego nie porusza się aż do czasu zaistnienia takiej konieczności, a więc śmierci bliskiej osoby w rodzinie. W naszej kancelarii staramy się zadbać o Państwa interesy i zabezpieczyć prawidłowy przebieg spraw związanych z dziedziczeniem ustawowym, zachowkami, spadkami i sporządzaniem testamentów niezależnie od okoliczności, bazując na wieloletnim doświadczeniu naszych specjalistów i ich rozległej wiedzy w zakresie prawa spadkowego.

Zajmujemy się reprezentowaniem Klientów w postępowaniach spadkowych przed sądem z tytułu dziedziczenia ustawowego oraz testamentowego, przygotowujemy niezbędne pozwy, wnioski i pisma procesowe, a także oferujemy pomoc prawną we Wrocławiu w zakresie przygotowywania testamentów i spraw spadkowych, także w trudnych sprawach rodzinnych.

Dziedziczenie ustawowe i postępowania spadkoweSprawy spadkowe związane z dziedziczeniem ustawowym są jednymi z najczęściej poruszanych w naszej kancelarii spraw w zakresie prawa spadkowego. Proces dziedziczenia ustawowego ma miejsce w sytuacji, gdy zmarły nie pozostawił po sobie ważnego testamentu, a o tym kto będzie jego spadkobiercą decydują przepisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nimi, na podstawie ustalenia sytuacji rodzinnej zmarłego, w pierwszej kolejności spadek dziedziczą dzieci zmarłego oraz małżonek (w równych częściach). Jeśli zmarły nie miał dzieci, spadek rozdzielany jest pomiędzy małżonka i rodziców spadkodawcy lub samych rodziców, jeśli nie miał małżonka.

W dalszej kolejności do dziedziczenia uprawnione jest rodzeństwo spadkodawcy, jednak tylko w sytuacji gdy nie miał on potomków, a rodzice zmarłego nie żyją i spadek przechodzi na ich dzieci (rodzeństwo zmarłego). Jeśli spadkodawca pozostawił ważny testament, jego zapisy (i wola zmarłego) mają moc decydującą ponad dziedziczeniem ustawowym. W sytuacjach takich rodzina ma jednak prawo do tzw. zachowku.

Oferujemy szeroki zakres pomocy prawnej we Wrocławiu

Typy spraw w obszarze prawa spadkowegoNasza kancelaria oferuje pełne wsparcie w zakresie prawa spadkowego i nabywania praw do majątku, czy to na podstawie spadku czy dziedziczenia ustawowego. Służymy pomocą po śmierci bliskiej osoby, rozumiejąc doskonale charakter i emocjonalne nacechowanie tego typu procesów. Zawsze staramy się dokładnie ocenić sytuację spadkobierców lub spadkodawcy zgłaszającego się w celu sporządzenia testamentu, a następnie opracować najlepszy schemat działania oraz rodzaj sprawy spadkowej zapewniającej osiągnięcie oczekiwanego celu.

Specjalizujemy się w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku w ramach dziedziczenia ustawowego lub testamentu, sprawach o podział spadku, sprawach o zachowek, sprawach o wydziedziczenie, sprawach dotyczących zapisów windykacyjnych, a także bardziej skomplikowanych i indywidualnych przypadkach wymagających dokładnego przeanalizowania sytuacji rodzinnej spadkodawcy, spadkobierców oraz obowiązującego prawa spadkowego. Zapewniamy fachowe i rzetelne wsparcie oraz pomoc na każdym etapie procesu, bez względu na pojawiające się komplikacje czy nieoczekiwany przebieg spraw spadkowych.