Radca Prawny Jelenia Góra

Rys historyczny

Zawód radcy prawnego w Polsce wykształcił się w okresie PRL, podczas gdy dzieje Adwokatury Polskiej sięgają początków XI w., tj. czasów panowania Bolesława Chrobrego.

W okresie międzywojennym określenia „radca prawny” używali adwokaci, którzy trudnili się obsługą podmiotów publicznych, np. spółek handlowych.

Samorząd radców prawnych został powołany do życia ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, wtedy także zostały określone zasady wykonywania zawodu radcy prawnego.

Adwokat a radca prawny – jaki jest zakres kompetencji?

Początkowo radcowie prawni obsługiwali wyłącznie państwowe oraz spółdzielcze jednostki organizacyjne. Dopiero w 1988 r. wśród prowadzonej działalności znalazło się udzielanie pomocy prawnej na rzecz podmiotów gospodarczych.

Ustawa o radcach prawnych ulegała kolejnym nowelizacjom, które niemal zawsze poprzedzał spór z adwokaturą o zakres kompetencji.

Do maja 2005 r. to wyłącznie adwokaci posiadali możliwość świadczenia pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych. W ich wyłącznej kompetencji pozostawały sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa karnego.

Z dniem 1 lipca 2015 r. nadano radcom prawnym prawo do bycia obrońcami w procesach karnych, z tym jednak zastrzeżeniem, że muszą to być radcowie prawni wykonujący wolny zawód, a więc niepozostający w stosunku pracy.

Adwokat a radca prawny – jakie są różnice?

Obecnie zakresy wykonywania zawodu adwokata i radcy prawnego w zasadzie pokrywają się. Różnica polega na tym, że adwokat nie może pozostawać w stosunku pracy, co oznacza, że wykonuje „wolny zawód”, gwarantujący mu pełną samodzielność i niezależność, co od zawsze stanowi chlubę Adwokatury.


Radca Prawny Jelenia Góra

Telefony:
(+48) 71 343 27 63