Prawo cywilne

Prawo cywilne jest niezwykle rozbudowaną gałęzią prawa. Reguluje przede wszystkim stosunki osobiste niemajątkowe oraz majątkowe pomiędzy osobami fizycznymi oraz innymi osobami prawnymi. Oznacza to, że prawo cywilne obejmuje wszystkie aspekty stosunków cywilnoprawnych pomiędzy stronami, a także reguluje ich prawa i obowiązki wobec siebie. Do prawa cywilnego zalicza się również jednostki organizacyjne, które nie posiadają statusu osoby prawnej, ale jednocześnie ustawa przyznaje im zdolność prawną (wspólnoty mieszkaniowe oraz wszelkiego rodzaju spółki).

Prawo cywilne zajmuje się zatem regulacją stosunków pomiędzy podmiotami prawa prywatnego, tzw. obrocie prywatnym. Do głównych zainteresowań prawa cywilnego należy treść zawieranych umów sprzedaży lub zobowiązań, a także wszelkie sprawy rodzinne. Ta gałąź prawa obejmuje również wszystkie kwestie związane z własnością intelektualną, spadkową oraz dobra osobiste osoby fizycznej.
Dokładniej zakres działań prawa cywilnego zostało uregulowane w ustawie z kwietnia 1964 roku i jest podzielone na kilka części:

najobszerniejsze prawo ogólne, które w swoim zakresie reguluje wszystkie dziedziny życia,
prawo własności intelektualnej oraz dóbr osobistych, w którym podejmowane są decyzje związane z nadawaniem własności, a także regulowaniem zasad korzystania z własności między poszczególnymi osobami fizycznymi (na przykład prawo autorskie, prawo własności przemysłowej),
prawo spadkowe w momencie przekazywania swojego majątku innej osobie,
prawo zobowiązań, obejmujące zasady działania między usługodawcą a usługobiorcą. Prawo zobowiązań związane jest z zawieraniem umów cywilnoprawnych, a także ustalaniem zasad świadczenia usług i wynagrodzenia.

Oprócz tego prawo cywilne zajmuje się aspektami, które nie są dokładnie opisane w Kodeksie Cywilnym, jak: kwestie >roszczeń o odszkodowanie oraz zadośćuczynienia, prawo rodzinne, prawo pracy czy spółek handlowych

Pomoc doświadczonych adwokatów
w sprawach cywilnych

W przypadku prawa cywilnego profesjonalna pomoc prawna adwokata jest niezwykle potrzebna. Z racji tego, że w prawie cywilnym nie narzuca się sposobu działania ze strony państwa, podczas postępowań cywilnoprawnych konieczna jest obecność adwokata. Do zadań adwokata należy nie tylko wspieranie radą, ale również podejmowanie konkretnych działań na rzecz Klienta.
Profesjonalna pomoc prawna w zakresie prawa cywilnego obejmuje:

reprezentację Klientów w postępowaniach cywilnoprawnych,
udzielanie porad prawnych w zakresie wszystkich gałęzi prawa cywilnego,
sporządzanie umów cywilnoprawnych, ich analizę oraz negocjowanie warunków,
sporządzanie umów najmu, dzierżawy, darowizn,
pomoc prawną w przypadku naruszenia odpowiedzialności za niewywiązanie się z umowy,
sporządzanie pism procesowych, w tym wniosków oraz pozwów, w ramach reprezentowania Klienta,
doradztwo w sprawach o odszkodowanie lub zadośćuczynienie przeciwko drugiej osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej.
Ze względu na ogromne zawiłości prawne w przypadku postępowania cywilnego, obecność doświadczonego adwokata jest niezbędna. Dlatego warto skorzystać z pomocy prawnej w przypadku spraw cywilnych. Nasi adwokaci posiadają szerokie kwalifikacje oraz specjalizacje i są gotowi pomóc w rozwiązaniu problemu.