Postępowanie w sprawach nieletnich

Wszczęte postępowanie w sprawach nieletnich wbrew pozorom zdarzają się często, a sama sprawa jest zazwyczaj niezwykle delikatna. Podjęcie odpowiednich kroków prawnych może pomóc w ochronie dziecka przed poważnymi konsekwencjami prawnymi, które będą miały wpływ na jego przyszłe życie już w roli osoby dorosłej. Ze względu na zawiłą procedurę, postępowanie w sprawach nieletnich wymaga profesjonalnej pomocy doświadczonego prawnika.

W świetle prawa za osobę nieletnią uważa się młodzież, która nie ukończyła jeszcze 17. roku życia. Postępowanie o czyn karalny można jednak wszcząć przeciwko nieletniemu, który w momencie popełnienia czynu ukończył 13 lat. Cała procedura sądowa wobec nieletniego może być jednak podjęta dopiero w chwili, gdy dziecko wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuści się czynu karalnego. Zalicza się do tego między innymi naruszenie zasad współżycia społecznego, w tym zakłócanie porządku, a także systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego przed ukończeniem 18. roku życia. Postępowanie można wszcząć także przez używanie alkoholu oraz innych środków odkurzających, w których posiadaniu znalazł się nieletni.
Wszczęcie postępowania w sprawie nieletniego jest nierzadko dla rodziców dziecka sporym zaskoczeniem, stąd też trudno jest samodzielnie przygotować się do nachodzącej rozprawy. Różne powody wezwania dziecka wraz z opiekunem do Sądu Rodzinnego sprawiają, że warto skorzystać z pomocy specjalisty, który w toku postępowania będzie występował jako pełnomocnik małoletniego oraz wyjaśni wszelkie zawiłości. Zgodnie z ustawą o prawach nieletnich, każda osoba przed ukończeniem pełnoletności powinna posiadać dobrego adwokata rodzinnego.

Pomoc prawna w sprawach nieletnich

Nasi specjaliści udzielają również profesjonalnego wsparcia podczas każdej rozmowy, odpowiadając na każde pytanie oraz tłumacząc wszystkie nieścisłości. Nadzorujemy również cały proces postępowania przeciwko nieletnim, a w razie potrzeby występujemy jako obrońcy w postępowaniu karnym – składamy odpowiednie dokumenty, odwołując się do wyroku. Do naszych obowiązków należy podważanie wniosków dowodowych oraz zbieranie własnych materiałów świadczących na korzyść nieletniego. Zalicza się do nich między innymi dane o warunkach wychowawczych, zdrowotnych oraz bytowych.