Ubezpieczenia, odszkodowania, błąd medyczny

Wygranie sprawy o odszkodowanie wiąże się z koniecznością skutecznego przedstawienia swojej sprawy w sądzie. Zanim sprawa trafi jednak na salę sądową, agencje ubezpieczeniowe często podejmują próby zakończenia sporu w formie ugody, wybierając krótszą, ale często mniej korzystną dla poszkodowanego drogę postępowania. Ubiegając się o odszkodowanie warto więc, bez względu na okoliczności, skorzystać z pomocy prawnej doświadczonej kancelarii adwokackiej.


Najczęstsze sprawy o odszkodowaniaOdszkodowanie należne pokrzywdzonemu na podstawie odpowiedzialności sprawcy szkody może być rozpatrywane w różnych sytuacjach z życia codziennego. Najczęściej prowadzone w tym zakresie sprawy dotyczą nie tylko odszkodowań komunikacyjnych czy za błędy medyczne, ale także szeregu spraw cywilnych, w zakresie których jednostki lub firmy mogą się ubezpieczać. O wsparcie prawne do kancelarii adwokackich zwracają się osoby poszkodowane przez popełnione błędy medyczne (nieprawidłowo postawioną diagnozę, nieprawidłowe leczenie, błędy popełnione na sali operacyjnej), osoby starające się o odszkodowanie z tytułu wypadków komunikacyjnych, a także osoby ubiegające się o odszkodowanie z tytułu wypadków przy pracy, zniszczenia mienia, zerwanych i niedotrzymanych umów biznesowych czy ofiary przestępstw poszukujące zadośćuczynienia od sprawcy zdarzenia.
Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, sprawca szkody może odpowiadać za swoje czyny na podstawie jednej z trzech zasad:

zasady odpowiedzialności kontraktowej,
odpowiedzialności na zasadzie ryzyka,
na zasadzie winy.
Po zweryfikowaniu podstaw odpowiedzialności sprawcy ustala się przebieg postępowania w sprawie o odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Wiele osób decyduje się na samodzielny kontakt z ubezpieczalnią, która w większości przypadków stara się o zawarcie ugody z poszkodowanym i wynegocjowanie niższego należnego odszkodowania. Korzystając z pomocy kancelarii adwokackiej poszkodowany ma szansę nie tylko skierować sprawę do sądu i uzyskać należne mu odszkodowanie, ale też ustalić najlepszą drogę postępowania i zgromadzić dowody niezbędne do udowodnienia swojej racji.

Świadczymy pomoc również jako
obrońcy w procesie karnym

Jakie działania w zakresie dochodzenia odszkodowań może podjąć kancelaria?

Kancelarie adwokackie zapewniają kompleksowe wsparcie osób poszkodowanych w sprawach o odszkodowania z tytułu ubezpieczenia lub w wyniku błędów medycznych, rozpatrując każdy przypadek indywidualnie i prowadząc pełną analizę sprawy przed rozpoczęciem odpowiedniego postępowania. Wspierają w uzyskiwaniu niezbędnych dowodów w sprawie, często trudnych do zebrania przez samego poszkodowanego ze względu na charakter informacji lub instytucję, która je posiada (np. szpital, w którym doszło do popełnienia błędu medycznego).
Występując w sprawach o odszkodowanie samodzielnie, ze względu na emocjonalne nacechowanie sprawy oraz brak doświadczenia w sprawach przed sądami oraz kontaktach z ubezpieczalniami, wiele osób popełnia błędy, nie przedstawiając w pełni swoich racji, zebranych dowodów czy podstaw do dochodzenia odszkodowania. Przy wsparciu doświadczonych prawników, np. z naszej kancelarii adwokackiej z Wrocławia, zabezpieczenie niezbędnych dowodów i przedstawienie ich przed sądem będzie znacznie skuteczniejsze.