Windykacja należności

Windykacja jest procesem stresującym zarówno dla dłużnika, jak i wierzyciela starającego się odzyskać należne mu środki. Obok niewypłacalności, która jest oczywistą przesłanką do niemożliwości spłacenia długów, wielu dłużników stara się obecnie za wszelką cenę uniknąć regulowania zobowiązań finansowych. Z perspektywy wierzyciela podjęcie wszelkich prób windykowania należności jest niezbędne dla odzyskania należności. Wsparcie doświadczonej kancelarii adwokackiej z Wrocławia, specjalizującej się w tego typu sprawach, jest jednym ze skuteczniejszych sposobów na rozwiązywanie problemów z dłużnikami.

Windykacja należności ze wsparciem kancelarii prawnejJako specjaliści z zakresu działań windykacyjnych i dochodzenia spłaty zadłużenia przez dłużników naszych Klientów, od wielu lat obsługujemy zarówno małych przedsiębiorców, jak i większe firmy walczące z dłużnikami w postaci konsumentów oraz kontrahentów. Sprawy windykacyjne mogą przybierać formę windykacji przedsądowej lub sądowej, a pomoc kancelarii mogą uzyskać Państwo na każdym etapie postępowania oraz przygotowania do odzyskiwania długów.

Wyegzekwowanie należnych środków i spłaty zobowiązań samodzielnie może nie przynieść oczekiwanych rezultatów ze względu na ograniczenia prawne i limitowany dostęp do informacji po stronie wierzycieli. Kancelaria, bazując na obowiązujących przepisach oraz założeniach postępowania windykacyjnego może ustalić dane dłużnika, nawiązać z nim bezpośredni kontakt, określić przyczynę zwłoki spłaty zobowiązania, a także ustalić z dłużnikiem szybki sposób uregulowania zadłużenia bez potrzeby wchodzenia na drogę sądową.

Najważniejsze etapy windykacji należnościSprawy o spłatę zadłużenia rozpoczynają się zwykle od przedsądowej windykacji wierzytelności, czyli działania polubownego mającego na celu doprowadzenie do spłaty należności i nadzorowanie dłużnika poprzez przesyłanie przypomnień i wezwań do zapłaty oraz informowanie o konsekwencjach braku spłaty. Jeśli działania takie nie skutkują, wierzyciel może zdecydować się na skorzystanie z pomocy adwokatów, którzy na podstawie uzyskanych informacji rozpoczną działania windykacyjne mające na celu odzyskanie długu. Po braku reakcji ze strony dłużnika na windykację przedsądową, specjaliści w naszej kancelarii mogą przygotować postępowanie sądowe z powództwa cywilnego w celu uregulowania wierzytelności w raz z odsetkami. Wytoczenie powództwa cywilnego przerywa bieg przedawnienia roszczenia, uniemożliwiając w ten sposób oczekiwanie przez dłużnika ze spłatą do czasu przedawnienia się zobowiązań.

Korzystając z pomocy kancelarii adwokackiej jako wierzyciel mogą Państwo nie tylko zasięgnąć porad w zakresie obowiązujących przepisów odnoszących się do postępowań egzekucyjnych i windykacji należności, ale też uzyskać pełne wsparcie na każdym etapie windykacji przedsądowej i postępowania sądowego. Nasi specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy ze sprawami windykacyjnymi i różnorodnymi przypadkami dochodzenia spłaty należności od dłużników, zarówno konsumentów jak i przedsiębiorców. Proces windykowania i dochodzenia należności od dłużników jest często żmudnym przedsięwzięciem, jednak z pomocą kancelarii adwokackiej możliwe jest często wypracowanie najlepszego możliwego efektu w postaci spłaty zadłużenia.