Porady prawne


4 marca 2021
Uporczywe nękanie

Kiedy nękanie jest uporczywe?

Nękanie jest narastającym problemem, który choć regulowany prawnie, w dalszym ciągu pozostaje często ignorowany. Osoby nękane wskazują na poczucie realnego zagrożenia, naruszanie ich prywatności, a często także obawy o szkodliwe wykorzystanie ich wizerunku lub danych osobowych dla wyrządzenia szkód majątkowych lub osobistych. Dochodzenie swoich praw w sprawach o nękanie jest trudne, ale przy wsparciu kancelarii adwokackiej zdecydowanie warto podjąć się walki. Jakie działania mogą być uznane za nękanie, kiedy stają się uporczywe i co może grozić osobom nękającym, naruszającym wolność i poczucie bezpieczeństwa poszkodowanego?
4 lutego 2021
Nieprzyjęcie mandatu

Czym grozi nieprzyjęcie mandatu?

Zatrzymanie kierowcy do policyjnej kontroli, podczas rutynowych akcji pomiaru prędkości, za widoczne złamanie przepisów czy po kolizji samochodowej może skutkować otrzymaniem mandatu. Osoba, której wystawiany jest mandat ma zawsze prawo odmowy jego przyjęcia, pamiętając jednak że odmowa wiąże się z przekazaniem sprawy na drogę sądową. Czy z prawa takiego warto więc korzystać? Kiedy i komu przysługuje prawo do nieprzyjęcia mandatu i w jaki sposób prowadzona jest sprawa sądowa w przypadku odmowy?
29 stycznia 2021
Upadłość konsumencka

Na czym polega upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka przeznaczona jest dla osób prywatnych nie prowadzących własnej działalności gospodarczej (a więc nie będących przedsiębiorcami), które z powodu swojej niewypłacalności potrzebują pomocy w postaci częściowego lub całkowitego oddłużenia. Decyzja o złożeniu wniosku jest trudna, ale dla niektórych jest jedynym słusznym sposobem na rozwiązanie problemu zadłużenia. Na czym polega proces, kiedy warto ogłosić upadłość konsumencką i jakie są jej konsekwencje?
21 stycznia 2021
rozwody Wrocław

Jak się przygotować do rozwodu?

Rozważanie rozwodu i formalnego rozstania się ze współmałżonkiem jest dla wielu par jedynym słusznym, ale często także najbardziej skomplikowanym etapem życia. Wśród prowadzonych w sądach spraw rozwodowych pojawiają się zarówno te, w których partnerzy są w stanie porozumieć się w każdym aspekcie, jak i te bardziej wymagające, gdzie dojście do porozumienia jest niezwykle utrudnione. Bez względu na sytuację, do rozwodu zawsze warto odpowiednio się przygotować i spróbować ustalić pewne elementy postępowania jeszcze przed złożeniem pozwu rozwodowego. O czym warto pamiętać?
23 grudnia 2020
Podział majątku

Kto ponosi koszty sądowe przy podziale majątku?

Podział majątku może mieć charakter umowny, być dokonany u notariusza lub w sądzie. W zależności od wyboru rodzaju dokonania podziału majątku koszty są różne. Zastanawiasz się ile kosztuje podział majątku wspólnego zasądzony przez sąd? Przy podziale majątku zwykle koszty sądowe są najwyższe. Kto je ponosi?
18 grudnia 2020
Adwokat sprawy karne

System dozoru elektronicznego – procedury, wniosek

Elektroniczny dozór osób skazanych w Polsce ma niedługą historię. System dozoru elektronicznego był wprowadzany etapami od 2009 r., a od 2012 r. stał się nowoczesnym sposobem na odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym. Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego opiera się głównie na odpowiedzialności i samodyscyplinie. Kto może się starać o zgodę na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego i jakie są wymagania?
24 listopada 2020
Obrońca w procesie karnym

Rola obrońcy w procesie karnym

Domniemanie niewinności jest jedną z podstawowych zasad prawa karnego. Jej historia sięga prawa rzymskiego. Polega ona na uznaniu, że osoba oskarżona o popełnienie przestępstwa jest niewinna, dopóki jej wina nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem. Rola obrońcy w procesie karnym jest niezwykle ważna. Jakie obowiązki ma obrońca i czy każdy może nim zostać?
10 listopada 2020
Przedterminowe zwolnienie

Jak napisać wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie?

Warunkowe przedterminowe zwolnienie to termin używany w wymiarze sprawiedliwości, który oznacza przedterminowe zwolnienie z zakładu karnego. O warunkowe przedterminowe zwolnienie stara się wielu osadzonych. Jak napisać dobry wniosek?
20 października 2020
Separacja czy rozwód

Separacja czy rozwód?

Rozwód i separacja to dwie niezależne od siebie instytucje, choć każdą z nich poprzedza zupełny rozkład pożycia małżonków. W przypadku rozwodu musi mieć on dodatkowo trwały charakter. Separacja jest instytucją stosunkowo nową, bo wprowadzoną do polskiego porządku prawnego dopiero w roku 1999. Statystycznie też, orzekana jest rzadziej. Strony częściej decydują się na rozwód.
9 października 2020
Zatrzymanie

Jak się zachować podczas zatrzymania przez Policję, CBA, CBŚ lub ABW

Zatrzymanie przez Policję, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Centralne Biuro Śledcze lub Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest bez wątpienia sytuacją stresującą, która może spowodować nieoczekiwane i niekontrolowane reakcje ze strony osoby zatrzymywanej. Jak zachować się podczas zatrzymania i jakie prawa przysługujące zatrzymanemu należy znać, by podjąć czynności zmierzające do zwolnienia zatrzymanej osoby?