Tymczasowy areszt – Adwokat Krzysztoporski Wrocław

Tymczasowy areszt jest środkiem zapobiegawczym stosowanym wobec osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa. Zdarza się jednak, że osoba, która zostaje zatrzymana, jest niewinna albo – co prawda popełniła czyn zabroniony – jednak dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, wystarczające jest zastosowanie środka nieizolacyjnego. Niezależnie zatem od przyczyny zastosowania tymczasowego aresztowania, głównym zadaniem obrońcy staje się maksymalne skrócenie okresu izolacji.

Tymczasowy areszt – dlaczego warto działać szybko?

W procesie karnym kluczową kwestią jest podjęcie działań szybkich i zdecydowanych, zwłaszcza, że najczęściej do zatrzymania dochodzi niespodziewanie, a czynności z podejrzanym przeprowadzane są niezwłocznie. Już wtedy istotne pozostaje, jaką postawę przyjmie osoba zatrzymana, a w szczególności, czy odmówi złożenia wyjaśnień, czy też zdecyduje się je złożyć. Kancelaria Adwokacka Krzysztoporski Wrocław specjalizuje się w sprawach karnych, dlatego decydując się na naszą pomoc, mają Państwo pewność profesjonalnego działania od momentu zatrzymania aż do prawomocnego zakończenia postępowania karnego.

W sytuacji zastosowania względem podejrzanego tymczasowego aresztowania, pomoc obrońcy poza wymiarem procesowym, sprowadzającym się do przygotowania linii obrony, a także oczywistymi staraniami o uchylenie aresztu, ma także znaczenie psychologiczne – stanowi wyraz wsparcia ze strony bliskich, który dla osób pozbawionych wolności ma często nieocenione znaczenie.

Kancelaria Adwokacka Krzysztoporski

Ze względu na specyfikę sprawy karnych i potrzebę niezwłocznego działania, jesteśmy dla Państwa dostępni całodobowo pod numerem telefonu: 601 582 402 i działamy na terenie całej Polski.


Tymczasowy areszt adwokat Wrocław

Telefony:
(+48) 71 343 27 63