Rozdzielność majątkowa – przed czy po ślubie?

Rozdzielność majątkowa jest rodzajem majątkowego ustroju małżeńskiego. Jakie są rodzaje rozdzielności przedmałżeńskiej? Czy można wprowadzić rozdzielność majątkową po ślubie? Jak działa intercyza?

Co wiemy o rozdzielności majątkowej?

Kwestię rozdzielności majątkowej regulują przepisy prawa rodzinnego. Możliwość dokonania rozdzielności majątkowej ujęto w artykule 52 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego:

“Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej”.

Z zapisu wynika, że rozdzielność majątkowa ma służyć ochronie majątku małżonka.

Jakie są rodzaje rozdzielności majątkowej?

Wiele osób myśli, że decyzję o rozdzielności majątkowej trzeba podjąć przed ślubem. Nie jest to jednak prawda, ponieważ rozdzielność majątkowa może być ustanowiona także w trakcie trwania małżeństwa. Zasadniczo w małżeństwie wyróżnia się:

  • majątek wspólny,
  • majątek osobisty każdego z małżonków.

Przed zawarciem małżeństwa rozdzielność majątkowa jest zawierana w formie umowy majątkowej u notariusza. W trakcie trwania małżeństwa rozdzielność majątkowa wymaga natomiast wizyty u notariusza lub wniesienia pozwu do sądu. Wyróżnia się rozdzielność umowną i przymusową.

 

Rozdzielność majątkowa umowna

Omawiając rozdzielność majątkową umową, często używa się zamiennie określenia umowa zwykła. Taki rodzaj umowy polega na ustaleniu przez małżonków sposobu rozdzielności majątku i podpisaniu umowy w formie aktu notarialnego.

 

Rozdzielność majątkowa przymusowa

Jest to rodzaj rozdzielności majątkowej, który wynika z orzeczenia sądu.

 

Czym jest małżeński ustrój majątkowy?

W polskim prawie wspólność majątkowa to stan, który z mocy ustawy powstaje w chwili zawarcia związku małżeńskiego. Parę, która wchodzi w związek małżeński, jeśli nie wybierze innego ustroju (np. nie podpisze intercyzy przed lub po ślubie), łączyć będzie małżeńska wspólność majątkowa.

 

Intercyza przedmałżeńska – co to jest?

Intercyza przedmałżeńska to coraz częściej spotykany rodzaj umowy zawierany między parterami. Jest to umowa, która określa sprawy majątkowe pary zawierającej małżeństwo lub już będące w związku małżeńskim. Intercyza przedmałżeńska to sposób na wprowadzenie rozdzielności majątkowej i określenie jej zasad.

 

Kiedy warto podpisać intercyzę przedmałżeńską?

Propozycja podpisania intercyzy przedmałżeńskiej zwykle wychodzi od jednej ze stron. Jest to jednak na tyle istotna decyzja, że powinna zostać podjęta zgodnie przez obie jej strony. W zależności od motywów i majątku pary wyróżnia się kilka rodzajów intercyzy, które warto podpisać w różnych sytuacjach. Po pomóc w podjęciu decyzji, jaka intercyza będzie najlepsza dla pary, warto udać się do kancelarii notarialnej lub adwokackiej specjalizującej się w podziałach majątku i innych sprawach z zakresu prawa rodzinnego.

Rodzaje intercyzy i czas ich trwania:

  • ograniczenie wspólności majątkowej – ustawowo polega na wyłączeniu z majątku wspólnego niektórych jego składników, które zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym należą do majątku wspólnego,
  • rozdzielność majątkowa – majątek wspólny nie powstaje albo przestaje istnieć,
  • rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków – majątki osobiste funkcjonują dopóki nie wygaśnie intercyza. Małżonkowie nie mają majątku wspólnego, tylko majątki osobiste. Ustanie ustroju zachodzi poprzez rozwiązanie umowy lub rozwód. W chwili wygaśnięcia umowy następuje wyrównanie dorobków.
  • rozszerzenie wspólności – wspólność majątkowa zostaje rozszerzona o składniki, które wedle ustawy weszłyby w skład majątków osobistych.

 

Jaki jest koszt intercyzy przedmałżeńskiej?

Rozdzielność majątkową najlepiej podpisać przed ślubem, ale nie jest to zasada, która sprawdzi się w przypadku wszystkich małżeństw.

 

Ile kosztuje umowa o rozdzielność majątkową po ślubie?

Koszt umowy o rozdzielność majątkową podpisaną po ślubie może zależeć od wysokości majątku wspólnego małżonków.

Intercyza a rozdzielność majątkowa

Przede wszystkim trzeba wiedzieć, że intercyza i rozdzielność majątkowa nie są synonimami. Intercyza jest umową, która reguluje sprawy majątkowe między małżonkami, ale nie musi oznaczać ustanowienia rozdzielności majątkowej. Może ją jednak wprowadzać, rozszerzać i ograniczać. Względem prawa, wchodząc w związek małżeński, para biorąc ślub, automatycznie zaczyna pracować na wspólny majątek. Rozdzielność majątkowa jest wprowadzana po to, aby każdy z małżonków mógł samodzielnie dysponować własnym majątkiem. Często takie rozwiązanie zawiera intercyza przedmałżeńska i wówczas rozdzielność majątkowa znaczy wtedy to samo. Nie jest to jednak reguła, ponieważ sprawdza się tylko w określonych sytuacjach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.