Kto ponosi koszty sądowe przy podziale majątku?

Podział majątku może mieć charakter umowny, być dokonany u notariusza lub w sądzie. W zależności od wyboru rodzaju dokonania podziału majątku koszty są różne. Zastanawiasz się ile kosztuje podział majątku wspólnego zasądzony przez sąd? Przy podziale majątku zwykle koszty sądowe są najwyższe. Kto je ponosi?

Formy podziału majątkupodział umowny – polega na indywidualnym uzgodnieniu między osobami podziału majątku;
podział u notariusza – dokonuje się go spisując stosowną umowę w kancelarii notarialnej jeśli osoby ustalą, jak chcą podzielić swój majątek;
podział w sądzie – chociaż podział majątku w sądzie nie należy do najtańszych spraw, to często jest to jedyny sposób uzgodnienia podziału majątku. Koszty postępowania nie powinny zniechęcać, kiedy na horyzoncie widać dojście do porozumienia i uzgodnienie podziału.

Podział majątku w sądzie – za co trzeba zapłacić?Wniosek o podział majątku mogą złożyć osoby, które chcą dokonać podziału wspólnego mienia. Taki wniosek podlega jednak opłacie, a dodatkowo należy pamiętać, że koszty sądowe to nie tylko opłata za wniosek czy sprawę, ale także konieczność opłacenia np. dobrego adwokata rodzinnego z Wrocławia czy pełnomocnika. Do kosztów sądowych zalicza się także wynagrodzenie biegłego. Warto również założyć dodatkowy koszt, jakim może być chęć wniesienia apelacji.

Opłata sądowa przy podziale majątkuKonieczność opłacenia opłaty sądowej reguluje art. 38 § 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398). Sam wniosek podlega opłacie w wysokości 1000 zł. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy ta kwota wynosi 700 zł. Zdarza się to jednak tylko wtedy, gdy małżonkowie przedstawią wspólnie uzgodniony i zaakceptowany projekt podziału majątku. Za wniosek zgodny uznaje się tylko taki, co do którego w całości zgadzają się strony, wskazując na konkretny sposób podziału majątku.

Wynagrodzenie biegłego


Trudno jednoznacznie wskazać na kwotę, jaka przypada na wynagrodzenie biegłego, ponieważ koszty wynagrodzenia wahają się od kilkuset złotych do nawet kilku tysięcy. Wiele zależy od długości trwania sądowego podziału majątku, ilości sporów koniecznych do wyjaśnienia między małżonkami oraz toku sprawy. Zdarza się, że konieczne jest powołanie kilku biegłych. W przypadku podziału majątku, którym są np. nieruchomości, konieczne jest powołanie biegłego ds. budownictwa i architektury, a także biegłego geodety. Może się okazać, że konieczna będzie też opinia biegłego rzeczoznawcy majątkowego.

Koszty adwokata


Pomoc pełnomocnika w sądzie jest nieoceniona. Profesjonalny adwokat wymaga opłacenia swoich usług, a kwota zwykle jest uzależniona od nakładu włożonej pracy, zawiłości sprawy i możliwych trudności. Co więcej, opłata za czynności adwokackie nie może być niższa niż uregulowana w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 2002 r.


Jak wygląda podział kosztów przy podziale majątku?Obowiązek opłacenia kosztów sądowych przy podziale majątku określa prawo, a dokładnie art. 520 Kodeksu postępowania cywilnego. Zawarte w artykule informacje wskazują, że koszty za postępowanie sądowe związane z podziałem majątku ponoszą osoby uczestniczące w sprawie. Może się jednak zdarzyć, że sąd uchyli obowiązek zwrotu kosztów wybranej osobie lub nawet kilku uczestnikom. W idealnej sytuacji zwrot kosztów sądowych wynikających ze sprawy o podział majątku powinien być opłacony po połowie. W przypadku podziału majątku małżeństwa osoba, która nie była wnioskodawcą, powinna oddać równą część osobie, która opłaciła pełną kwotę za wniosek o podział majątku.

Kto nie musi opłacić kosztów sądowych przy podziale majątku?Zasadniczo koszty sądowe powinny ponieść dwie strony. Zdarza się jednak, że możliwe jest zniesienie obowiązku opłacenia kosztów sądowych w części, a nawet w całości. Są to jednak wyjątkowe sytuacje. Zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych mogą się domagać osoby, które są w trudnej sytuacji finansowej i złożą odpowiednie oświadczenie, że nie są w stanie ponieść kosztów postępowania, ponieważ nie będą w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb. Do takiego wniosku należy dołączyć oświadczenie o aktualnej sytuacji finansowej.

Comments are closed.