Jak się przygotować do rozwodu?

Rozważanie rozwodu i formalnego rozstania się ze współmałżonkiem jest dla wielu par jedynym słusznym, ale często także najbardziej skomplikowanym etapem życia. Wśród prowadzonych w sądach spraw rozwodowych pojawiają się zarówno te, w których partnerzy są w stanie porozumieć się w każdym aspekcie, jak i te bardziej wymagające, gdzie dojście do porozumienia jest niezwykle utrudnione. Bez względu na sytuację, do rozwodu zawsze warto odpowiednio się przygotować i spróbować ustalić pewne elementy postępowania jeszcze przed złożeniem pozwu rozwodowego. O czym warto pamiętać?

Wybór rodzaju sprawy rozwodowej



Rozwód orzekany jest w sytuacji, w której pomiędzy małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozpadu pożycia, tj. gdy zostały zerwane pomiędzy nimi więzi emocjonalne, fizyczne oraz gospodarcze. Rozwód jest nieodwracalny i nie ma możliwości przywrócenia małżeństwa po wydaniu orzeczenia o rozwodzie, stąd przed przystąpieniem do złożenia pozwu warto zastanowić się, czy jest to faktycznie decyzja, jaką para chce podjąć świadomie. Jeśli tak, pierwszym krokiem do podjęcia działań rozwodowych powinien być wybór odpowiedniego rodzaju sprawy, w której dojdzie do formalnego rozwiązania małżeństwa. Stosowany obecnie podział to sprawy:

bez orzekania o winie,
z orzekaniem winy.

Nie mając pewności w kwestii wyboru warto na tym etapie zdecydować się na konsultację z prawnikiem specjalizującym się w sprawach rozwodowych – wybór właściwej drogi rozwodowej może znacząco przyspieszyć sprawę i uzyskanie decyzji sądu.
W sprawach rozwodowych z orzekaniem winy, Sąd może orzec rozwód z wyłącznej winy jednej ze stron, winy obu stron lub rozwiązać małżeństwo bez orzekania o winie. Jeśli strona składająca pozew o rozwód decyduje się na sprawę rozwodową z orzekaniem o winie, konieczne jest zebranie i dostarczenie dowodów potwierdzających zaistnienie okoliczności winy w postaci dokumentów lub świadków. Orzeczenie winy, a więc i sam rodzaj sprawy rozwodowej wybrany przez małżonków może zaważyć na tym jak potoczą się kwestie podziału majątku, opieki nad dziećmi czy dalszych kontaktów rodziców i dzieci po ustaniu małżeństwa.

Porozumienie z małżonkiem przed rozwodem: jakie kwestie warto ustalić przed złożeniem pozwu o rozwód?



Rozpad małżeństwa powoduje konieczność rozwiązania wszystkich wspólnych spraw pomiędzy małżonkami. Ustalenia będą dotyczyły m.in.:

opieki nad dziećmi (jeśli są niepełnoletnie),
miejsca zamieszkania dzieci,
ich utrzymania (alimentów),
kontaktów z rodzicami.

Jeśli to możliwe, sprawy takie warto ustalić jeszcze przed rozprawą – dla ułatwienia porozumiewania się między sobą można skorzystać z pomocy adwokata, mediatorów lub terapeuty, który wspomoże w ustaleniu najlepszej drogi dla dziecka. W sprawach rozwodowych to właśnie dobro potomstwa powinno być dla rodziców najważniejsze.

Podobnie jak w przypadku spraw dzieci, przed przystąpieniem do rozwodu warto (o ile to możliwe) porozumieć się z małżonkiem w sprawie podziału majątku i mieć szansę jasnego, jednoznacznego przedstawienia sprawy przed Sądem. Jeśli negocjacje będą musiały zachodzić na sali sądowej lub z pomocą mediatorów, sprawa będzie trwała znacznie dłużej i wiązała się ze znaczącym stresem dla wszystkich zaangażowanych stron. Zdajemy sobie oczywiście sprawę, że samodzielne dojście do porozumienia nie zawsze jest możliwe, ale z perspektywy par decydujących wspólnie o chęci rozwodu zdecydowanie polecamy przemyśleć kwestię podziału majątku odpowiednio wcześniej.

Składanie pozwu rozwodowego w sądzie i wybór adwokata


Jedne z pierwszych pytań zadawanych przez Sąd w trakcie postępowania w sprawie rozwodu dotyczą pewności małżonków co do podejmowanej decyzji. Pytania mogą dotyczyć powodów zawarcia małżeństwa, okresu w którym przestało się układać, a także prób podjętych w celu ratowania związku. Odpowiedzi na te pytania warto przygotować jeszcze przed złożeniem pozwu, upewniając się między sobą że jest to faktycznie właściwa decyzja. Należy pamiętać, że warunkiem orzeczenia rozwodu jest wystąpienie trwałego i zupełnego rozpadu pożycia małżeńskiego, a Sąd musi mieć pewność że nie ma już szans na naprawę relacji pomiędzy małżonkami. Jeśli jesteście pewni, że takie okoliczności wystąpiły, pierwszą z formalności jakie należy załatwić jest znalezienie odpowiedniego adwokata rozwodowego oraz złożenie pozwu rozwodowego.

Comments are closed.