Kancelaria Adwokacka adwokat Wojciech Krzysztoporski - Wrocław


O Kancelarii


Działalność Kancelarii zapoczątkował w 1992 roku adwokat Wojciech Krzysztoporski. Do roku 2001 siedziba Kancelarii znajdowała się przy ul. Sądowej 4 we Wrocławiu, a następnie przy ul. Odrzańskiej 24-29/11 we Wrocławiu, gdzie mieści się do dnia dzisiejszego.

W 2003 roku do współpracy dołączył adwokat Wojciech Błażej Krzysztoporski syn, kontynuując rodzinną tradycję. W 2015 roku do zespołu przystąpiła adwokat Justyna Łabentowicz.

Działamy wspólnie w ramach indywidualnych kancelarii adwokackich. W naszej pracy dzielimy się z Państwem zdobytą wiedzą i doświadczeniem. Podejmujemy się spraw trudnych i odbiegających od szablonu.

Posługujemy się językiem angielskim, co umożliwia nam świadczenie pomocy prawnej także na rzecz obcokrajowców.

Od wielu lat współdziałamy ze środowiskiem prawników akademickich, dzięki czemu skutecznie przekładamy teorię prawa na jej wykorzystanie w praktyce.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Placuit in omnibus rebus praecipuam esse iustitiae aequitatisque quam stricti iuris rationem.

We wszystkich sprawach powinna mieć pierwszeństwo zasada sprawiedliwości i słuszności nad zasadą ścisłego prawa.

Adwokaci

Justyna ŁabentowiczJustyna Łabentowicz
Wojciech KrzysztoporskiWojciech Krzysztoporski
Wojciech B. KrzysztoporskiWojciech B. Krzysztoporski

Aplikanci adwokaccy i praktykanci

Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac protestatem.

Znajomość praw polega nie na pamiętaniu ich dosłownie, ale na umiejętności stosowania ich sensu.

SpecjalizacjePRAWO CYWILNE
UBEZPIECZENIA, ODSZKODOWANIA,
ZADOŚĆUCZYNIENIA, BŁĄD LEKARSKI

SPADKI
PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

PRAWO KARNE I KARNOSKARBOWE
PRAWO WYKROCZEŃ
PRAWO WYKONAWCZE
POSTĘPOWANIE W SPRAWACH
NIELETNICH


WINDYKACJA NALEŻNOŚCI
PRAWO HANDLOWE
PRAWO ADMINISTRACYJNE
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ
SPOŁECZNYCH

PRAWO AUTORSKIE I WŁASNOŚCI
PRZEMYSŁOWEJ
PRAWO ŁOWIECKIE
SPRAWY LUSTRACYJNE
KONSULTING PRAWNY

Nemo enim in persequendo deteriorem causam, sed meliorem facit.

Dochodzenie sprawy przed sądem nie może pogorszyć, lecz jedynie polepszyć sytuację powoda.

Wynagrodzenie

Każda sprawa jest inna, dlatego zakres usług i ich cena są każdorazowo ustalane podczas pierwszego spotkania z Klientem. Kancelaria podejmuje się jednorazowych zleceń i stałej obsługi prawnej. Honorarium reguluje umowa z Klientem, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze z dnia z dnia 26 maja 1982 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188).

W sprawach cywilnych wytycznymi dla przyjmowanych przez nas stawek, są z reguły stawki minimalne wskazane w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu. Ich wysokość przed sądem pierwszej instancji zależy od wartości przedmiotu sprawy:

– do 500 zł - 120 zł;
– powyżej 500 zł do 1.500 zł - 360 zł;
– powyżej 1.500 zł do 5.000 zł - 1.200 zł;
– powyżej 5.000 zł do 10.000 zł - 2.400 zł;
– powyżej 10.000 zł do 50.000 zł - 4.800 zł;
– powyżej 50.000 zł do 200.000 zł - 7.200 zł;
– powyżej 200.000 zł - 14.400 zł.

Do podanego wyżej wynagrodzenia należy doliczyć podatek od towarów i usług w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami, obecnie 23%.

W sprawach karnych oraz z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego stawkę ustalamy w zależności od stopnia skomplikowania sprawy, przewidywanego czasu jej trwania oraz spodziewanego nakładu pracy adwokata.

Wynagrodzenie płatne jest z góry. Klientom w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej możemy zaproponować płatność w ratach.

In criminalibus probationes debent esse luce clariores.

W sprawach karnych dowody powinny być jaśniejsze od światła.

Kariera

Kancelaria poszukuje aplikantów adwokackich do stałej współpracy. Oferujemy umowę o pracę i możliwość objęcia patronatem.

Osoby zainteresowane, prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych (CV wraz ze zdjęciem oraz oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji) drogą elektroniczną lub tradycyjnie w siedzibie Kancelarii.